Tuesday, February 28, 2017

"Sa Ilog"


"Sa Ilog"
by:
Virgilio F. De leon Jr. MD

I
Dapit Hapon
Doon napiling tumalon
Sa Malalim na ilog
Di na Umahon

II
Iba-iba ang sabi
Mga bersyon ng nangyari
Naumpog ang ulo
pinulikat , nalunod
Sumingil ang ilog
Dinala ng malakas ng anod

III
Dapit hapon nakita
Lumalangoy na bata
Nahawakan ang paa , hinila
Di na nakita. Di na nakita.

09/23/2016
Shaw 500 Centrum

No comments:

Post a Comment