Tuesday, February 28, 2017

"Ang Bulag , Pipi at Bingi"


"Ang Bulag , Pipi at Bingi"
ni:
Virgilio F. De leon Jr. MD

I
Pumipikit ang mata sa galit
Maghahanap ng sinulid
Dumaraan kung saan malalim
Umuubos sa daang madilim

II
Bumubulwak ang pulang dugo
Dumaranak , kumakalat , bumabaho
Dun sa lansangan ng napiling siyudad
nakahandusay bangkay na nakahubad

III
Di tumitigil ang isa isang putok
Mula sa bangko hanggang bundok
Nangyayaring mga konsepto
Saan nga ba ito patungo?

IV
Kung saan tayo ang bulag
at sa takot ay nagkukubli
Sa katarungan pilit kumakapit
at nagmimistulang bingi
Inaalisan ng katwiran
at ngayon ay nagiging Pipi.

10/08/2016
Shaw 500 Centrum 

No comments:

Post a Comment