Sunday, January 22, 2017

"Multo"


"Multo"
ni:
Virgilio F. De leon  Jr. MD

Multo niya ang multo mo
Lahat tayo minumulto
Alaala lang nga ba?
Nawawala sa likha ng diwa?

Kung itim o puti o anumang kulay
ang pumupuno sa mga araw
Dala ang bigat ng mga nagawa
Dala ang sugat ng di paggawa

Multo na nakakabit sa bawat kilos
Salita , pagpuna , paggunita.
Mga araw kung saan ikaw ,
ang salot na dumulot ng pinsala.

Kung anumang kulay ang sinuot mo
Mga salita at gawa pa din
Ang ihuhusga sa iyo.
Kung ano ka man sa mundong ito
Sa dulo ikaw rin ang kanyang multo.

08/27/2016

No comments:

Post a Comment