Sunday, January 22, 2017

"Punto"


"Punto"
by:
Virgilio F. De leon Jr.MD

Ano ang punto ng paghangos?
Sa pagmamadali mong mauna
Sa pagmamadali mong umabot sa huli
Ano ang napanalunan mo ng ginawa?

Di ba sa pagising ay iyon pa din
Araw- araw na paulit ulit
Mga araw na napuputol ng pagtulog
Mga araw na yun din naman ulit.

Di ba't sa dulo ng lahat
Si Kamatayan lamang ang naghihintay?
Di ang ligaya ng langit
o pighati ng impiyerno
Kamataya. Katapusan.Finito.

Ano ngayon ang punto ng paghangos?
Kung iisa lang ang hantungan
Kung iisa lang ang premyo
Kamatayan.Katapusan.Finito.

08/27/2016

No comments:

Post a Comment