Sunday, January 22, 2017

"Mga sabi ni nila""Mga sabi ni nila"
ni:
Virgilio F. De leon Jr. MD

"Di naman ako mahuhuli"
"Mas matinik ako sa kanila"
"Subukan lang nila"
"Pakakainin ko sila ng bala"

"Paano kami kakain?"
"Ano naman ang ipapalit?"
"Sino ang may sabi?"
"Sino ba ang galit?"

"Ang tatay , kuya , tiyuhin ko!"
"Ang pinsan , lolo , asawa ko!"
"Ang pangkain namin? Ang pagaaral ko?"
"Ang kinabukasan ng walang kinabukasan,
nadurog sa utos ng Bato."
"Natibag sa dami ng kamao."
"Hinalikan ng tingga sa katawan."
"Nanlaban. Lumaban.Lumalaban."
"Kamatayan!!!"

08/28/2016

No comments:

Post a Comment