Sunday, January 22, 2017

"Artikulo ng Pusa"


"Artikulo ng Pusa"
ni:
Virgilio F. De leon Jr,MD

Tumawid ang pusa
Kumaripas ang daga
Pero naglabas ng bawal
Aba manlalaban pa!

Pero sadyang malaki
Sadayang mas mabilis
Ano man ang sabihin
Nakain din naman ng pusa

Kawawang daga
Iniyakan ng pamilya
Dulot din naman
ng sadyang pagkakagulo ng iba

Tumawid ulit ang pusa
naghahanap ng daga
sabi ng isa sa isa
Sana manlaban siya. 

08/28/2016

No comments:

Post a Comment