Tuesday, August 12, 2014

"Sigaw ng Mangmang"


"Sigaw ng Mangmang"
by:
Virgilio F. De leon Jr.

I
Nakakabahala ang sigaw ng iba
nais ibalik ang madilim na diktadurya
di pansin ang nilalagay na lubid sa leeg
tuloy sa pagtiwakal at walang naririnig

II
Di nagtatanong doon sa mga nakaranas
mapait na na nakaraan sa kalabang di patas
Mga tupang Mistulang pipi , bingi at bulag
inuulit ang awit ng mga taong huwad

III
Sigaw nila kailangan na ng pagbabago
Sigaw nila bagong panimula tayo magtungo
Gayun din ang hiyaw ng mga napunta ng impiyerno
tinahak ang landas na akala ay bago

No comments:

Post a Comment