Wednesday, March 22, 2017

"Eyeglasses: Ano daw?"


"Eyeglasses: Ano daw?"
ni:
Virgilio F. De leon Jr. MD

Me: Itong salamin niyo po ba eh pang malayuan o pang malapitan?
Patient: Parang ganun na po...
Me: Hmmm. Ginagamit niyo pa ito para magbasa ng diyaryo o para magbasa ng malalayong letra?
Patient: Dito ko lang po sa medical ginagamit...
Me: Ahhh. Sige check na lang po natin mamaya.

No comments:

Post a Comment